Felmeddelande

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/comsolvi/public_html/includes/file.phar.inc).

Information angående GDPR

Inledning
Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med en ny förordning kallad General Data Protection Regulation, förkortat GDPR.
GDPR stärker enskilda personers rättigheter över deras personuppgifter och ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda dessa uppgifter.
GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras och gäller i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Här följer information om hur vi hanterar personuppgifter.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Tellit Technology AB, org.nr 556859-6273. Postadress Blekingegatan 1, 371 34 Karlskrona.

 

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för dig.

 

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem?
Här följer exempel på typ av uppgifter som vi samlar in:

 • Kunduppgifter: Uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst, eller annan kontakt du har haft med oss. T ex ditt namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer mm.
 • Trafikuppgifter: Uppgifter om hur och hur mycket och länge du använder din tjänst gällande samtal mm, IP-adresser på växeltelefoner mm.
 • Externa källor: Exempel på externa källor kan vara personregister (t ex Bisnode och Hitta.se) eller kreditupplysning när det behövs.
 • Cookies: Genom att använda cookies på våra webbplatser. Läs mer om cookies här.
 • Inspelade samtal: Använder du tjänsten Samtalsinspelning lagrar vi dina inspelade samtal hos oss. Samtal till och från kundtjänst kan komma att spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte.

 

Vad använder vi dina uppgifter till?
För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Det ska dock finnas en nödvändig grund för behandlingen för att den ska vara laglig.
Några exempel på vad vi använder dina kunduppgifter till:

 • Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter
  För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter samt fullgöra avtal behöver vi identifiera dig som kund. Vi behöver också bland annat hantera dina beställningar, fakturor och betalningar.
 • Utveckla och förbättra tjänster, produkter och service
  Vi strävar ständigt efter att förbättra kundupplevelsen. Informationen om våra kunder lägger grunden till hur vi kan förbättra vår verksamhet med dess service, produkter och tjänster.
 • Direktmarknadsföring
  För att kunna skräddarsy och ge dig relevanta erbjudanden samlar vi in kunduppgifter som analyseras och bearbetas som statistik. Marknadsföringen sker t ex via brev, telefon, sms och e-post.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar vanligtvis dina kunduppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 24 månader därefter. Dina trafikuppgifter sparar vi i upp till 12 månader. För vissa ändamål kan uppgifterna sparas längre.

 

Var lagrar vi dina uppgifter?
Vi lagrar enbart dina uppgifter i egna interna system eller i enskilda fall system hos någon av våra samarbetspartners. Vi väljer samarbetspartners med stor omsorg och i nuläget lagrar vi enbart uppgifter inom Sveriges gränser med undantag för viss data som lagras inom EU/ESS.
Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

 

Vilka är dina rättigheter?
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.
Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

 • Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.
 • Rätt till rättelse
  Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.
 • Din rätt till invändning
  Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.
 • Rätt att bli raderad
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

 

Kontakta oss
Har du frågor eller vill utöva dina rättigheter, t ex återkalla ditt samtycke kan du alltid kontakta kundservice antingen via chatt på vår webbplats https://comsolvia.se, e-post info@tellit.se eller på telefon: 020-120 28 82

 

Klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

 

Mer information
Mer information om GDPR finns på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningenGoogle Analytics

Vi använder webbanalysverktyget Google Analytics för att kunna mäta till exempel antalet besökare som vi har. Denna information behövs i arbetet med vår webbplats och marknadsföringsarbete. Tjänsten lagrar till exempel vilken webbläsare du använder och vilka sidor du besöker hos oss.
Här kan du läsa mer om hur Google hanterar GDPR mm.


Tawk.to
Vi använder tjänsten Tawk.to för kontaktformulär och chatt på vår webbplats.
Här kan du läsa mer om hur Tawk.to hanterar GDPR.


Albacross
Vi använder tjänsten Albacross för att mäta besök på vår webbplats. Denna information behövs i arbetet med vår webbplats och marknadsföringsarbete. Tjänsten lagrar till exempel vilken webbläsare du använder och vilka sidor du besöker hos oss.
Här kan du läsa mer om hur Albacross hanterar GDPR.