Systemåterställning Snom

För att återställa en Snom till fabriksinställningar för att koppla den till CentrexCom, utför följande steg:
(Gäller modellerna D1, D3, 7, D7, 8 and MP)

  1. Koppla ur strömmen
  2. Håll knappen # intryckt och koppla tillbaks strömmen
  3. Fortsätt hålla knappen # intryckt tills meddelandet "Rescue Mode" syns på displayen
  4. Tryck siffran 1 ("Settings reset")

Efter omstart är telefonen återställd.