Samtalspriser

Vi erbjuder några av marknadens bästa priser, både inom Sverige och till utlandet:
Priser i öre per minut utan moms.

Samtal inom Sverige

 • Öppningsavgift 10-15
 • Fasta nätet: 6-12
 • Mobil: 25-65

(Det lägre priset kan erbjudas vid större volymer)


Samtal till utlandet
Priser i öre per minut utan moms.
Öppningsavgift: 30 öre.

 

 • Belgien fast: 23, mobil 24-27
 • Bulgarien: Sofia 6 , övriga 10-35 , mobil 17-18
 • Cypern: 11, mobil 25 - 144
 • Danmark: 8, mobil 15
 • Estland: 5, mobil 19 - 345
 • Finland: 25 - 54, mobil 26
 • Frankrike: 6, mobil 24
 • Grekland: 8, mobil 24
 • Irland: 9, mobil 19
 • Italien: 6, mobil 20 - 23
 • Kina: 11, mobil 11
 • Kroatien: 10, mobil 18
 • Lettland: 6, mobil 20
 • Luxemburg: 12, mobil 25
 • Malta: 6, mobil 14
 • Nederländerna: 7, mobil 13 - 18
 • Norge: 10, mobil 16
 • Polen: 13, mobil 21
 • Portugal: 7, mobil 17 - 19
 • Rumänien: 7, mobil 20 - 22
 • Slovakien: 7, mobil 30
 • Slovenien: 12, mobil 37
 • Spanien: 6, mobil 22 - 25
 • Spanien, Kanarieöarna: 8, mobil 22 - 25
 • Storbritannien: 4, mobil 13
 • Tjeckien: 13, mobil 23
 • Tyskland: 7, mobil 23 - 25
 • Ungern: 6, mobil 24 - 28
 • USA: 8, mobil 8
 • Österrike: 6, mobil 18 - 20

 

(Variationer i mobilpriser beroende på mobilnät)

CentrexCom

Vi erbjuder smarta och kostnadseffektiva lösningar inom telefoni. Vår IP-centrexväxel Comsolvia CentrexCom är en väldigt uppskattad företagsväxel och vi har nyligen lanserat generation 3.