Riksfärdtjänsten Teletal

Vi har utvecklat en RingUpp-funktion till Riksfärdtjänstens tjänst Teletal.

Teletal är en telefontjänst från Riksfärdtjänsten på uppdrag av PTS, som är till för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med i samtalet och hjälper till.

Se mer på teletal.se och ringupp.nu

Teletal