Röstbrevlåda uppdaterad

Vi har nu uppdaterat den inbyggda röstbrevlådan i CentrexCom. För att nå röstbrevlådan, ring *98 från din telefon. Där kan du spela in ditt hälsningsmeddelande och byta lösenord/PIN-kod mm.

De som ringer dig om du inte har spelat in ett meddelande kommer höra "Personen med anknytning xxx är inte tillgänglig, spela in ditt meddelande efter tonen". Röstmeddelandet skickas därefter som ett e-postmeddelande med bifogad ljudfil.