E-postnotis för röstmeddelande och fax

Nu har vi uppdaterat informationen i de e-postmeddelanden som skickas från CentrexCom-växeln med notiser när någon lämnat ett meddelande i röst- eller faxbrevlådan. Nu finns mer utförlig information, t ex namn och nummer på den som ringt, tidpunkt och längd på meddelandet mm.
Som tidigare bifogas röstmeddelandet som MP3-fil och fax som PDF. Namnet på uppringaren hämtas från Internet och visas även i telefonen när någon ringer, en mycket uppskattad funktion.

Både röstbrevlåda och faxbrevlåda ingår som standard i CentrexCom. Läs mer om CentrexCom här!

Här är ett exempel på hur det kan se ut i e-postmeddelandet: