CentrexCom uppgraderad

CentrexComLogo.gif

Nu har vi gjort en större uppgradering av telefonväxeln CentrexCom.
Totalt är det ca 3000 olika små och stora förbättringar som gjorts, här nedan visas några av förbättringarna.
Denna uppgradering är även ett steg i att erbjuda mobiltelefoni och sk "Full-MEX", dvs mobiltelefoner som är 100% integrerade i växeln.

Generella uppdateringar

 • Nytt och förbättrat utseende i apparna för hantering av röstbrevlådor och fax
 • Säkerhetsförbättringar
 • Minskad risk för dubbla samtalsinspelningar
 • Förbättrade inställningar för nummervisning
 • Förbättrad hantering av ljudfiler i röstbrevlådor
 • Förbättrad hantering av inspelade meddelanden (i röstmenyer mm)
 • Valuta i kronor på alla belopp
 • Nytt språk; Tyska 
 
 
Växelfunktionalitet
 • Konferensrum:
  • Möjlighet att ringa ut från konferensrum (t ex för att bjuda in deltagare)
  • Även möjligt att ringa ”SIP-endpoints”, för att t ex kunna spela in konferensen på extern plats mm
  • Möjlighet att skicka DTMF-signaler för utgående samtal (för att navigera i röstmenyer mm)
 • Förberedelser för talsyntes (iSpeech & Google ASR)
 • Förbättringar för faxmottagning, förberedelser för utskick via e-post mm
 • Förbättringar i samtalsloggar;
  • Info om spärr pga kreditgräns
  • Fler detaljer, t ex för att se var samtalet ringdes ifrån (externt, internt, inom växeln mm)
 
 
Webbgränssnitt, generellt
 • Förbättrad datumväljare (bl a för små skärmar)
 • Snabbare app-väljare (drop-down)
 • Förbättringar i Websockets (notiser vid in- / urloggning mm)
 • Förbättringar för återförsäljare (whitelabel / branding mm)
 
 
CentrexCom-gränssnitt
 • Förbättringar i interna telefonkatalogen
 • Samtalslogg visar enhet istället för användare
 • Skydd för nummerpresentation på enheter
 • Icke SIP-enheter visas som registrerade (t ex mobiler)
 • Köer synliga i röstmeny-inställningar
 • Möjligt att välja befintlig ljudfil i röstmeny-inställningar
 • Sök i anknytningar när man lägger till ringgrupp
 • Möjligt att även välja enhet som ”nästa” efter en ringgrupp
 • Inställning för ”Upprepning” i ringgrupp
 • Möjligt att ”imitera” (impersonate) som en användare för t ex felsökning
 • Valbar sortering i listan över användare (namn / nummer mm)
 • Inställning för WebRTC på enheter
 • Möjligt att lägga in tillfälligt hälsningsmeddelande i röstbrevlådan (det gamla finns kvar)
 • "Stör ej"-funktion
 • Shout-ström som pausmusik
 
 
Gränssnitt för samtalsflöden (Callflows)
 • URL-ström för uppspelning (i modulen ”Play media”, ”Create media”, Ringgrupper mm)
 • Talsyntes / TTS (”Create media” + ”callflow element")
 • Tidsinställningar för parkering av samtal
 • Nya ”callflow elements”:
  • Aktivera / Inaktivera "Stör ej"
  • Medlyssning / Intercept
  • Hämta tonval
  • Logga in / ur ringgrupp
  • Missat samtal
  • Talsyntes / TTS
 • Förbättrade sökfunktioner
 • Förbättrad blacklist (blockera anonyma nummer med ”0000000000”)
 • Förbättrad ”Prefix CallerID"
 • Förbättrade inställningar för fax
 • Möjligt att ”imitera” (impersonate) som en användare för t ex felsökning
 • Möjlighet att välja ”hela dagen” i tidsstyrning
 • Inställning för WebRTC på enheter
 • Klickbara länkar i tex callflow-objekt, till aktuellt callflow

Läs mer om CentrexCom här!