Övervakning - larm

Sluta oroa dig för om era servrar svarar i tid eller har slutat fungera! Låt oss sköta övervakning av era servrar och tjänster och få larm när något är fel.

Tjänster

Vi övervakar de flesta typer av tjänster i servrar eller annan utrustning. T ex användning av processor, minne, hårddisk, svarstider på nätverket mm.

Larm

Du väljer om och när du vill ha larm när någon av gränserna överskridits, antingen via telefonsamtal, mail eller SMS.
Självklart innehåller larmen en kvittensfunktion. Om ingen kvittens kommer skickas nytt larm ut, kanske till fler personer som kan åtgärda problemen. Du bestämmer hur ofta och under vilka tider på dygnet larmen ska skickas.

Statuspanel

Du får även tillgång till en avancerad övervakningspanel där du kan se diagram mm.

 

Övervakning