Alla funktioner i CentrexCom


Nedan följer en förteckning över alla funktioner i Comsolvia CentrexCom

 • Blockering av inkommande samtal från skyddade nummer (uppringaren har möjlighet att manuellt ange telefonnummer)
 • Faxmottagning på samma nummer som röstsamtal, med utskick som PDF via e-post
 • Flera olika telefonnummer / riktnummer till samma kontor:
   - Olika inkommande samtalsvägar beroende på inkommande
      linje/nummer
   - Olika utgående samtalsvägar beroende på utgående nummer
      (t ex slaget riktnummer)
 • Flera samtidiga in- och utgående samtal samtidigt på samma externa linje
 • Gruppnummer / svarsgrupper
 • Interna anknytningar med 3 - 4 siffrors längd
 • Intern telefonkatalog med uppringning via namn från telefonen
 • Integrationsmöjligheter med externa system, t ex Outlook eller egenutvecklade system (API med t ex uppringning via http-anrop mm)
 • Konferensrum (flerpartssamtal). Olika PIN-kod för administratör och deltagare *
 • Koppling av samtal (två olika varianter), inkl pausmusik
 • Möjlighet till fria mobilsamtal till & från växeln (kräver extra hårdvara)
 • Nummerpresentation (med namn från Hitta.se), även vid "samtal väntar"
 • Olika inkommande samtalsvägar baserat på nummerpresentation
 • Olika ringsignal beroende på nummer eller olika köer, även tillägg av
  t ex könamn innan namn- och nummerpresentation i display
 • Operatörsoberoende, kunden kan själv välja annan leverantör av telefontrafik
 • Parkering av samtal
 • Pausmusik (t ex under koppling av samtal och för väntande samtal)
 • Plocka upp samtal (som inkommer på annans anknytning)
 • Ringgrupper (t ex Ring Alla, Ring Sekvensiellt, ring först ankn 1, sedan 1+2, sedan 1+2+3 osv)
 • Röstbrevlåda, 3 olika typer (upptagen, ej svar, ej tillgänglig) med utskick av e-post med ljudbilaga samt information om uppringt nummer (inkl namn) *
 • Röstmenysystem / talsvar (tryck 1 för XXX, 2 för YYY osv) med: *
    - Autentisering (PIN-kod innan menyn spelas upp)
    - Direktslagning av intern anknytning
    - Nästlade menyer, flera menyer i olika nivåer
 • Samtal väntar (med namn och nummer beroende på telefon)
 • Samtalsinspelning (alltid eller vid knapptryckning) *
 • Samtalsköer med följande funktioner: *
    - Kopplar till röstbrevlåda eller röstmeny vid max väntetid
    - Meddelande av antal samtal före i kön
    - Meddelande av beräknad väntetid
    - Olika ringmönster:
      - Ring alla samtidigt
      - Ring sekvensiellt (en i taget)
      - Ring nästa i ordningen (efter den som ringt sist)
      - Slumpmässigt
      - Ring den som besvarat minst antal samtal
      - Ring den som varit inaktiv längst
   - Pausmusik (olika för olika köer)
   - Regelbundna meddelanden
   - Samtalsinspelning
   - Statiska eller dynamiska agenter (som kan logga in och ur via
      telefonen, internt eller externt)
   - Statistik (antal samtal, total väntetid osv)
 • Samtalsloggar med sökfunktioner, t ex:
   - Datumintervall
   - En särskild anknytning
   - Ett särskilt utgående eller inkommande nummer (även namn på
      inkommande)
   - Status ("besvarat", "upptaget", "inget svar", "misslyckades")
 • Samtalsstatistik med diagram och sökfunktioner
 • Stör ej
 • Svartlistning (blockering av vissa inkommande nummer)
 • Tidsstyrning / schema (olika samtalsvägar beroende på datum / tid *
 • Telefonkatalog med namnsökning via telefonens knappsats
 • Uppringning via namn från telefonen (intern telefonkatalog)
 • Vidarekoppling vid ej tillgänglig
 • Vidarekoppling vid ej svar
 • Vidarekoppling vid upptaget
 • Växeltelefonistfunktioner, t ex statusöversikt över alla anknytningar, koppla samtal, "plocka upp" inkommande samtal på annans anknytning, direkt genom att trycka på anknytningens statusknapp på telefonen *
 • Webbgränssnitt:
   - Administratörsgränssnitt (hanterar alla funktioner i växeln,
      röstmenyer, samtalsköer, inkommande samtalsvägar mm)
   - Gränssnitt för slutanvändare (hanterar inkommande samtal på
      egna anknytningen, röstbrevlåda mm)
   - Förenklat gränssnitt för snabbåtkomst av samtalslista i
      mobiltelefoner
   - Funktion för uppringning av samtal via http-anrop (t ex för API mot egna system)

 * = tillval till ordinarie prislista.
 CentrexComLogo.gif

       Introduktionssidan       Teknisk driftinformation       Prislista för CentrexCom 
 
Copyright (C) 2006 - 2017 Comsolvia

π