Teknisk Information om CentrexComs servrar och drift

Säkerhet vid avbrott
Eftersom CentrexCom är en centraliserad växel berörs den inte av eventuella avbrott hos kunden.
Vid avbrott på CentrexCom kopplas all trafik över till en backupväxel på annan ort. Synkronisering av data mellan huvudväxeln och backupväxeln sker kontinuerligt.
Om denna överkoppling inte fungerar kopplas alla samtal automatiskt till kundens backupnummer, t ex mobiltelefon.

Datahallar
CentrexComs huvudväxel är placerad i en av sveriges säkraste datahallar i Helsingborg. Trots att säkerheten är väldigt hög, har vi valt att placera en backupväxel i en lika säker datahall i Karlstad, tiotals mil ifrån huvudväxeln.
Båda datahallarna har komplett brandskydd, blandlarm och sabotageskydd direktkopplade till räddningstjänst och bevakningstjänst, kameraövervakning, redundanta kylsystem, UPS (batteridrift och dieselgeneratorer), gigabitkoppling direkt till Internet backbone mm.
Dessutom drivs huvudväxels datahallar med miljömärkt el.

Överflyttning av samtalstrafik
Eftersom utrustning för internet och telefoner normalt sett inte fungerar under strömavbrott hos kunden finns möjlighet att kontakta Comsolvia direkt för att få inkommande telefonlinjer vidarekopplade till valfritt telefonnummer, t ex till mobiltelefon, för att säkerställa att inga inkommande samtal missas.

Backup / supportavtal
Vi offererar gärna en automatisk backuplösning vid avbrott hos kunden, som automatiskt kopplar över inkommande samtal till andra, fungerande telefoner (t ex mobiltelefoner eller analoga abonnemang).
Vid en sådan lösning behövs inga manuella ingrepp för att få alla inkommande samtal att kopplas till t ex mobiltelefon vid strömavbrott, utan sker automatiskt efter c:a en minut.

CentrexComLogo.gif serverhall.jpg

       Introduktionssidan       Funktioner i CentrexCom       Prislista för CentrexCom

 

 
Copyright (C) 2006 - 2017 Comsolvia

π